Pewny start. Świat wokół mnie

Umiem to zrobić. Karty zadaniowe

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326223846
A4
26
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie. Karty z ćwiczeniami manualnymi. Umiem to zrobić" to zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

24 karty do ćwiczeń manualnych, m.in.:
• karty do rysowania po śladzie,
• wycinanki,
• wyklejanki,
• kolorowanki,
• gra planszowa.

Przykładowe tematy kart:
• mapa, flaga, godło Polski,
• pojazdy,
• obowiązki domowe,
• pejzaż.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.