Pewny start. Świat wokół mnie

Ja i mój dom. Karty pracy

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326223822
A4
140
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Świat wokół mnie. Ja i mój dom" to zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Pakiet zawiera 70 kart. Zakres tematyczny:
• kształtowanie tożsamości,
• budowanie wiedzy o sobie i swojej rodzinie,
• autoprezentacja,
• rozpoznawanie i rozumienie pojawiających się emocji.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.