Pewny start. Świat wokół mnie

Ola, Adam i ich świat. Czytanki

Barbara Szostak, Lidia Klaro-Celej
9788326225024
A4
48
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Czytanki. Ola, Adam i ich świat" to zestaw 20 czytanek sytuacyjnych wiążących się z realnymi sytuacjami życiowymi. Ich głównym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, tak ważnych w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytanki napisane są w tak zwanym tekście łatwym do czytania, czyli ich treść jest krótka, prosta i złożona ze zdań kilkuwyrazowych. Do każdej dołączony jest zestaw pytań powiązanych z treścią czytanek.

Tytuły przykładowych czytanek:
• Przyjaźń Oli i Adama
• Święta Wielkanocne Oli i Adama
• Dowód osobisty Janka
• Wycieczka do muzeum
• Na ratunek

Z materiałów "Ola, Adam i ich świat" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.