Pewny start. Świat wokół mnie

Układam, opowiadam. Historyjki obrazkowe

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326224935
A4
38
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Historyjki obrazkowe" to zestaw materiałów z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

6 historyjek obrazkowych. Każda składa się z sześciu obrazków i sześciu etykiet.

Zakres tematyczny:
• poznawanie najbliższego otoczenia: punktów usługowych, placówek kulturalnych,
• rozumienie różnych stanów emocjonalnych,
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Aby nauka była skuteczna, konieczny jest systematyczny i długotrwały trening. Z myślą o nim materiał przygotowano tak, aby nadawał się do wielokrotnego użytku.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-komensacyjnych, terapii pedagogicznej.