Pewny start. Świat wokół mnie

Emocje. Wypychanki

Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak
9788326224942
A4
12
Pewny start. Świat wokół mnie

"Pewny start. Karty z emocjami" to zestaw materiałów z zakresu umiejętności społecznych. dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

4 emotikony przedstawiające różne emocje: radość, smutek, złość, strach oraz 16 obrazkowych kartoników pomagających rozpoznać te emocje w życiu codziennym.

Aby nauka była skuteczna, konieczny jest systematyczny i długotrwały trening. Z myślą o nim materiał przygotowano tak, aby nadawał się do wielokrotnego użytku.

Z serii "Pewny start" można korzystać w:
• szkołach specjalnych,
• szkołach z oddziałami integracyjnymi,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-komensacyjnych, terapii pedagogicznej.