Pewny start. Cztery pory roku

Poznaję liczby. Karty matematyczne

9788326223068
A4
62
Pewny start. Cztery pory roku

"Karty matematyczne Pewny start" to teczka zawierająca 31 kart wielokrotnego użytku:
• karty prezentacyjne z cyfrą i zdjęciem odpowiedniej liczby elementów (od 1 do 10).
• karty prezentacyjne z cyfrą i odpowiadającą im liczbą czerwonych kropek (od 1 do 10).
• karty ćwiczeniowe z cyfrą i odpowiadającą im liczbą szarych kropek (od 1 do 10) - wraz z zestawem czerwonych kropek.

Karty matematyczne" to plansze z symbolami od 1 do 10, zilustrowane odpowiednią liczbą elementów - realistycznych przedmiotów, warzyw, owoców czy zwierząt.
Dodatkowo zestaw wzbogacono o karty ćwiczeniowe, angażujące do aktywności, w czasie której dziecko doskonali sprawność liczenia elementów, utrwalając sobie także znak graficzny cyfr i liczb.
Aby nauka była skuteczna, konieczny jest systematyczny i długotrwały trening. Z myślą o nim karty przygotowano tak, aby nadawały się do wielokrotnego użytku.

Ulotka prezentująca „Pewny start”

flipbook.png

pobierzpdf.png