Pewny start. Mój dobry rok

Pewny start. Mój dobry rok

"Pewny start. Mój dobry rok" to kompleksowy zestaw materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Materiały usprawniają funkcje poznawcze i rozwijają kompetencje społeczne.
 

Seria Mój dobry rok składa się z 16 publikacji, które zapewniają wszechstronny rozwój uczniów przez cały rok szkolny. Seria obejmuje różnorodne materiały, takie jak:

 • karty pracy,
 • karty zadaniowe do ćwiczeń plastycznych, technicznych,
 • czytanki,
 • historyjki obrazkowe,
 • książka kucharska,
 • dobieranki,
 • plansze magnetyczne,
 • plansze demonstracyjne,
 • materiały interaktywne.


Treści i ćwiczenia zaproponowane w materiałach:

 • nawiązują do zmian zachodzących w przyrodzie i świecie otaczającym ucznia,
 • usprawniają funkcje poznawcze, m.in. motorykę małą, percepcję wzrokową, koordyncją wzrokowo-ruchową, myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • rozwijają kompetencje społeczne, m.in. rozpoznawanie i nazywanie różnych zachowań, słuchanie i uczestniczenie w rozmowie, odpowiednie reagowanie na plecenia, dokonywanie wyborów, celebrowanie świąt.
   

Seria "Mój dobry rok" pozwoli osiągnąć cele zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 

Z materiałami z serii "Mój dobry rok" można pracować w:

 • szkołach specjalnych,
 • szkołach z oddziałami integracyjnymi,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej.

baner_multibook_moj-dobry-rok_fullpage.jpg

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP