Pewny start. Codziennik szkolny

Pewny start. Codziennik szkolny

Seria Pewny start. Codziennik szkolny przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W ramach serii ukazały się publikacje Moi przyjaciele, Moja klasa, Moja szkoła
 
Publikacje z serii pomagają w nauce czytania, pisania, liczenia, wspomagają kształtowanie percepcji wzrokowej, uwagi słuchowej, koncentracji uwagi oraz orientację w przestrzeni i rozumienie stosunków przestrzennych. 
 
Tematyka:
 
  • poznanie liter,
  • poznanie cyfr i liczby od 0 do 20,
  • czas,
  • objętość,
  • bezpieczeństwo,
  • dobre zachowanie,
  • relacje rodzinne,
  • gospodarstwo domowe,
  • żywność.

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP