Serie do przedmiotu: kształcenie specjalne

 

Pewny start. Cztery pory roku

Pakiet materiałów pozwalających wszechstronnie stymulować rozwój i usprawniać niezbędne funkcje poznawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pewny start. Świat wokół mnie

Zestaw ćwiczeń z zakresu umiejętności społecznych opracowany z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pewny start. Mój dobry rok

Seria materiałów usprawniających niezbędne funkcje poznawcze i rozwijających kompetencje społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pewny start. O dorosłości

Seria "Pewny start. O dorosłości" to materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, które przygotowują do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania.

Publikacje uzupełniające

 

Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1

Kompleksowy zestaw ćwiczeń i kart pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, usprawniający funkcje psychofizyczne.