Вот и мы. Nowa edycja
Вот и мы. Nowa edycja
Вот и мы. Nowa edycja

Вот и мы. Nowa edycja

Вот и мы обучаем русскому языку!

Вот и мы. Nowa edycja to nowoczesny kurs do nauki języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiający realizację podstawy programowej IV.0 oraz IV.1. Podręcznik został zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. Вот и мы. Nowa edycja uwzględnia wymagania zbliżone do poziomu B1. 
 

Seria Вот и мы. Nowa edycja pozwala na jednoczesne rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Zawiera urozmaicone ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, duży wybór tekstów oraz nagrań zarejestrowanych na dołączonej do podręcznika płycie CD. Jest przystosowana do polskich realiów szkolnych pod względem treści oraz ich form przekazu: porusza tematykę bliską młodzieży i zachęca ją do zainteresowania się problemami współczesnego świata.

Do każdej z części przygotowane zostały zeszyty ćwiczeń, zawierające zadania utrwalające, powtórzeniowe, a w części drugiej i trzeciej także przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

naj_cechy.png

1. Seria powstała zgodnie z najnowocześniejszymi standardami metodyki nauczania języka rosyjskiego:

  • rozwija kompetencje interakcji, mediacji oraz interkulturową,
  • przygotowuje uczniów do samodzielnego wypracowania indywidualnych strategii uczenia się, samokontroli i samooceny,
  • zawiera dodatkowe materiały cyfrowe do wykorzystania z tablicą interaktywną (multibook).

2. Kurs przygotowuje do matury z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym:

  • lekcja А нам тесты не страшны! zawiera ćwiczenia przygotowujące do części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego,
  • broszura Przykładowe zestawy maturalne z języka rosyjskiego (znajdująca się w zeszycie ćwiczeń Вот и мы 3) przygotowuje do części ustnej egzaminu,
  • Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego (numer dopuszczenia MEN 697/2014).

3) Prezentuje współczesną Rosję oraz życie jej mieszkańców dzięki bogato ilustrowanym materiałom realioznawczym.

język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  294/1/2011/2015 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2
Numer dopuszczenia:  294/2/2012/2015 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP