Вот и мы по-новому

Вот и мы по-новому

ВОТ И МЫ ПО-НОВОМУ to nowoczesny podręcznik do języka rosyjskiego dla pierwszego rocznika uczniów kończących nową, ośmioklasową szkołę podstawową, którzy we wrześniu 2019 r. rozpoczynają naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Kurs umożliwia realizację 2 wariantów NPP (III.2.0 i III.2), a także dotychczasowej podstawy programowej dla absolwentów gimnazjum (wariant IV.0 dla początkujących). Jest to nowe, zmienione w ponad 80% wydanie popularnego, cenionego przez nauczycieli i lubianego przez uczniów, podręcznika Вот и мы!.

 

Co wyróżnia Вот и мы по-новому?
 

 • Вот и мы по-новому umożliwia efektywną pracę z uczniami początkującymi (wariant III.2.0 i IV.0 podstawy programowej) oraz kontynuującymi naukę po klasach 7-8 szkoły podstawowej (wariant III.2).
 • Rozwija kluczowe kompetencje XXI wieku i realizuje wymagania nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która kładzie wyraźny nacisk także na pozajęzykowe aspekty kształcenia: świadomy proces uczenia się, budowanie autonomii ucznia, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych.
 • Zapewnia kompleksową pracę nad wszystkimi elementami komunikacji – zawiera bogaty wybór ćwiczeń z zakresu interakcji i mediacji.
 • Zapewnia solidną bazę gramatyczną.
 • Rozwija kompetencję interkulturową dzięki licznym treściom realioznawczym.
 • Nawiązuje do mediów społecznościowych i najnowszych technologii komunikacyjnych.
 • Ma klarowny layout i uporządkowaną strukturę każdego rozdziału.
Kurs jest przewidziany na cztery lata nauki w liceum i pięć lat nauki w technikum. Każdy tom kursu obejmuje materiał do realizacji w czasie 60 jednostek lekcyjnych w jednym roku nauki.
 
dla_nauczyciela.png
 
Przewodnik nauczyciela Вот и мы по-новому –kolorowy, drukowany z płytą CD i DVD:
 
 • podręcznik ucznia wraz z kluczem na marginesie
 • rozwiązania do zadań z zeszytu ćwiczeń
 • płyta audio z nagraniami do podręcznika 
 • płyta DVD z filmami oraz materiałami do edycji (rozkład materiału, plan wynikowy, testy, kartkówki, PZO)
 
Podręcznik multimedialny z ćwiczeniami interaktywnymi (Multibook)
 
 
Portal z zasobami dydaktycznymi online Akademia.PWN.pl, a w nim:
1. Dokumentacja nauczyciela 
 
 • rozkład materiału z odnośnikami do podstawy programowej) i tematami lekcji 
 • w języku polskim i rosyjskim
 • plan wynikowy
 • PZO – przedmiotowe zasady oceniania
 • rozkłady materiału do dzienników elektronicznych Librus i Vulkan (opublikowane także w tych dziennikach) 
 • miniscenariusze lekcji z rozwiązaniami zadań do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
2. Testy, sprawdziany i kartkówki
 
 • testy (dla dwóch grup) po każdym rozdziale 
 • dwa testy semestralne (po rozdziale 3 i 5) 
 • kartkówki leksykalne (dla dwóch grup) do każdej lekcji w podręczniku (Урок)

Zapraszamy także do obejrzenia filmu pt. 
Co nowego w kursie Вот и мы! по-новому?

język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  981/1/2019 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język rosyjski, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP