Вот и мы по-новому 1

Podręcznik. Język rosyjski dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec
1, szkoły ponadpodstawowe
978/1/2019
9788326230295
A4
128
Вот и мы по-новому

Вот и мы! по-новому to nowa odsłona wiodącego podręcznika do języka rosyjskiego najczęściej wybieranego przez rusycystów. Nowy podręcznik uwzględnia doświadczenia i sugestie nauczycieli, którzy pracują z kursem od wielu lat.
Kurs został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową – uczących się w wariancie III.2.0 (uczniowie początkujący) i III.2 (uczniowie kontynuujący naukę języka rosyjskiego jako drugiego języka – po klasach 7 i 8). 
Pierwszy tom kursu Вот и мы! по-новому zapewnia optymalne dostosowanie do obu wariantów podstawy programowej, dzięki specjalnym sekcjom dla poczatkujących i kontynuujących.
Podręcznik Вот и мы по-новому 1 składa się z 25 lekcji podzielonych na pięć rozdziałów o stałej budowie, lekcji o tematyce realioznawczej, transkrypcji nagrań oraz alfabetycznego słownika rosyjsko-polskiego. 
 
Każdy rozdział zawiera nowe atrakcyjne sekcje i rubryki:
 
  • stronę wprowadzającą w tematykę rozdziału z celami i strategiami uczenia się,
  • Вот граммaтика – zebrane w jednym miejscu wyjaśnienia gramatyczne wraz z przykładami i całą gamą ćwiczeń pomagają uczniom utrwalić gramatykę,
  • Вот повторeние – sekcja powtórzeniowa służy kontroli i monitorowaniu postępów oraz wspiera świadomy proces uczenia się,
  • Вот разговoрник – pogrupowane tematycznie słownictwo oraz zwroty i wyrażenia przetłumaczone na język polski umożliwiają powtórkę materiału i skuteczną komunikację.
 

Największe atuty podręcznika
 

  • Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i w kontekście ciekawym dla młodzieży, np. komunikacja smsowa, forum internetowe, e-mail, chat.
  • Już w pierwszym tomie uczniowie ćwiczą zastosowanie języka w codziennym życiu, np. załatwianie formalności związanych z wyjazdem do Rosji lub zamawianie taxi w języku rosyjskim.
  • Podręcznik wprowadza gramatykę w przystępny sposób i zawiera dodatkowe objaśnienia zagadnień gramatycznych sprawiających trudności polskim uczniom.
  • Вот и мы по-новому kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia. Liczne dialogi i scenki sytuacyjne pomagają uczniom utrwalić nowe słownictwo w atrakcyjny i naturalny sposób.
  • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę Rosji i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.  
 

Zobacz przykładowe materiały do 1. rozdziału podręcznika:
 

 
 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu pt. 
Co nowego w kursie Вот и мы! по-новому?

  Rozporządzenie z 27.08.2012  Rozporządzenie z 30.01.2018
Rzeczoznawcy
dr Anna Ginter
mgr Grażyna Głód
dr Barbara Pędzich
dr Anna Ginter
mgr Grażyna Głód
dr Barbara Pędzich
Poziom ESOKJ A1 A1
Typ szkoły ponadgimnazjalna ponadpodstawowa
Etap edukacyjny IV III
Poziom zaawansowania
określony w podstawie programowej
IV.0 III.2, III.2.0
Zakres kształcenia podstawowy podstawowy
Numer ewidencyjny w wykazie 981/1/2019 978/1/2019
Rok dopuszczenia 2019 2019