Вот и мы по-новому 1

Podręcznik. Język rosyjski dla liceum i technikum

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec
1, szkoły ponadpodstawowe
978/1/2019
9788326230295
A4
128
Вот и мы по-новому

Вот и мы! по-новому to nowa odsłona wiodącego podręcznika do języka rosyjskiego najczęściej wybieranego przez rusycystów. Nowy podręcznik uwzględnia doświadczenia i sugestie nauczycieli, którzy pracują z kursem od wielu lat.
Kurs został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową – uczących się w wariancie III.2.0 (uczniowie początkujący) i III.2 (uczniowie kontynuujący naukę języka rosyjskiego jako drugiego języka – po klasach 7 i 8). 
Pierwszy tom kursu Вот и мы! по-новому zapewnia optymalne dostosowanie do obu wariantów podstawy programowej, dzięki specjalnym sekcjom dla poczatkujących i kontynuujących.
Podręcznik Вот и мы по-новому 1 składa się z 25 lekcji podzielonych na pięć rozdziałów o stałej budowie, lekcji o tematyce realioznawczej, transkrypcji nagrań oraz alfabetycznego słownika rosyjsko-polskiego. 
 
Każdy rozdział zawiera nowe atrakcyjne sekcje i rubryki:
 
  • stronę wprowadzającą w tematykę rozdziału z celami i strategiami uczenia się,
  • Вот граммaтика – zebrane w jednym miejscu wyjaśnienia gramatyczne wraz z przykładami i całą gamą ćwiczeń pomagają uczniom utrwalić gramatykę,
  • Вот повторeние – sekcja powtórzeniowa służy kontroli i monitorowaniu postępów oraz wspiera świadomy proces uczenia się,
  • Вот разговoрник – pogrupowane tematycznie słownictwo oraz zwroty i wyrażenia przetłumaczone na język polski umożliwiają powtórkę materiału i skuteczną komunikację.
 

Największe atuty podręcznika
 

  • Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i w kontekście ciekawym dla młodzieży, np. komunikacja smsowa, forum internetowe, e-mail, chat.
  • Już w pierwszym tomie uczniowie ćwiczą zastosowanie języka w codziennym życiu, np. załatwianie formalności związanych z wyjazdem do Rosji lub zamawianie taxi w języku rosyjskim.
  • Podręcznik wprowadza gramatykę w przystępny sposób i zawiera dodatkowe objaśnienia zagadnień gramatycznych sprawiających trudności polskim uczniom.
  • Вот и мы по-новому kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia. Liczne dialogi i scenki sytuacyjne pomagają uczniom utrwalić nowe słownictwo w atrakcyjny i naturalny sposób.
  • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę Rosji i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.  
 

Zobacz przykładowe materiały do 1. rozdziału podręcznika:
 

 
 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu pt. 
Co nowego w kursie Вот и мы! по-новому?