Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Poradnik dla nauczyciela

Monika Zdunik, Svetlana Galant
3, szkoły ponadgimnazjalne
9788326221217
Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego"Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego" przeznaczone jest dla:
• uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuujących naukę języka rosyjskiego po gimnazjum w wymiarze 2 lub 3 godzin tygodniowo
• wszystkich uczniów przygotowujących się do części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
• studentów oraz uczniów szkół językowych.
Repetytorium jest zgodne z wytycznymi:
• podstawy programowej IV.1
• Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w odniesieniu do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w wariancie podstawowym
• Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego dla poziomu B1 biegłości językowej.

"Poradnik dla nauczyciela" online na Akademii PWN zawiera:
• opis egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)
• wskazówki do pracy z książką
• scenariusze lekcji
• rozkłady materiału
• 2 arkusze maturalne do matury ustnej
• 1 arkusz maturalny do matury pisemnej (poziom podstawowy)
• plan wynikowy
• zestaw kartkówek.

O repetytorium maturalnym z języka rosyjskiego można przeczytać tutaj.
O budowie repetytorium czytaj tutaj.