Zwroty i wyrażenia w języku rosyjskim

Monika Zdunik
9788326210754
A5
44

"Zwroty i wyrażenia w języku rosyjskim" to kieszonkowa publikacja zawierająca uporządkowane tematycznie zwroty, wyrażenia, frazeologizmy i kolokacje, które umożliwią uczniom poprawne stosowanie stałych konstrukcji językowych w języku rosyjskim oraz unikanie polonizmów.

Publikacja przeznaczona jest dla:

• uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
• wszystkich uczących się języka rosyjskiego, którym zależy na poprawnym formułowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych.


Książeczka zawiera:

• materiał leksykalny zgromadzony w 14 kręgów tematycznych (człowiek, dom, podróże i turystyka, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, kultura, praca, zakupy i usługi, żywienie, nauka i technika, sport, zdrowie, świat przyrody, państwo i społeczeństwo)
• polskie tłumaczenia wszystkich ułożonych alfabetycznie zwrotów i wyrażeń.

naj_cechy.png

• Czytelny podział materiału leksykalnego pomaga w szybkim dotarciu do wybranego zwrotu lub wyrażenia.
• Publikacja pełni rolę mini słowniczka frazeologicznego i tematycznego – wzbogaca zasób słownictwa uczących się języka rosyjskiego i pomaga w formułowaniu poprawnych wypowiedzi.
• Poręczny format ułatwia swobodne korzystanie z publikacji w szkole, w domu i w podróży.