Zakochać się w Rosji

Andrzej Telepnev, Marcin Ziomek
9788326209956

"Влюбиться в Россию" to wyczerpujące źródło wiedzy o Rosji - przedstawia zagadnienia związane z kulturą, geografią, historią Rosji oraz językiem i życiem codziennym jej mieszkańców.


Publikacja przeznaczona jest dla:


• uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do udziału w różnego rodzaju egzaminach i konkursach językowych oraz w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego
• studentów kierunków rusycystycznych - jako możliwość poszerzenia zasobu słownictwa i wiedzy na temat Rosji
• nauczycieli języka rosyjskiego, którzy chcą przekazać uczniom informacje na temat Rosji.


Książka składa się z siedmiu bogato ilustrowanych sekcji tematycznych, podzielonych na rozdziały, w których zamieszczono ciekawe teksty realio- i kulturoznawcze. Do każdego z tekstów przygotowano zestaw ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych. Publikacja zawiera także apendyksy, m.in. władców Rosji oraz klucze do wszystkich ćwiczeń.

naj_cechy.png

• Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne umożliwiają usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości.
• W każdym rozdziale zamieszczono ciekawostkę – Знаете ли Вы что ….?
• Każdą z sekcji tematycznych kończy quiz, sprawdzający znajomość omawianych zagadnień.