Wzorce wypowiedzi w języku rosyjskim

Anna Ginter
9788326210747
A5
36

"Wzorce wypowiedzi w języku rosyjskim"
to publikacja zawierająca uporządkowane tematycznie wzorce gotowych wypowiedzi w określonych sytuacjach z komentarzami i odpowiednikami w języku polskim.

Publikacja przeznaczona jest dla:

• uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
• wszystkich uczących się języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym


Publikacja zawiera:

• 15 zakresów tematycznych z wzorcami wypowiedzi przedstawionymi w postaci tabelarycznej (uczeń, gość, gospodarz, fan sportu/muzyki/książek/filmu, pacjent, turysta, pasażer, gość w restauracji, kupujący, poszukujący pracy, klient na poczcie/u fryzjera/u mechanika, klient w banku/urzędzie, poszukujący mieszkania, świadek/poszkodowany, udzielający informacji, przyjaciel, przeciwnik).

naj_cechy.png

• Każda z sekcji podzielona została na mniejsze jednostki, tj. konkretne sytuacje, co pomaga w szybkim dotarciu do wybranego słownictwa z danej tematyki.
• Publikacja ułatwia przygotowanie do ustnych egzaminów z języka rosyjskiego, w trakcie których zadaniem ucznia jest odegranie konkretnej, przydzielonej mu roli komunikacyjnej.
• Poręczny format ułatwia swobodne korzystanie z publikacji w szkole, w domu i w podróży.