Вот грамматика! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z płytą CD-ROM

Dorota Chuchmacz, Helena Ossowska
9788326206771
A4
212

"Вот грамматика! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami" to publikacja umożliwiająca uczącym się języka rosyjskiego zarówno zapoznanie się z zagadnieniami gramatycznymi, jak i gruntowne ich powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie.

Repetytorium uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej dla liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników - skutecznie pomaga w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Repetytorium przeznaczone jest dla:

• wszystkich uczących się języka rosyjskiego, którzy chcą poznać lub utrwalić zasady gramatyki - na różnych poziomach znajomości języka
• uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Materiał repetytorium obejmuje:

• 9 rozdziałów (Rzeczownik, Przymiotnik, Czasownik, Zaimek, Liczebnik, Przysłówek, Składnia, Rekcja wybranych czasowników), podzielonych na podrozdziały, zawierające część teoretyczną i praktyczną
• test na końcu każdego rozdziału (z punktacją) umożliwiający sprawdzenie opanowania materiału
• płytę CD z licznymi interaktywnymi ćwiczeniami przeznaczonymi do samodzielnej pracy.

naj_cechy.png

• Zagadnienia gramatyczne w części teoretycznej przedstawione w formie przejrzystych tabel, paradygmatów i schematów poparte są licznymi przykładami.
• Część praktyczna każdego rozdziału zawiera ćwiczenia (wraz z kluczem) wprowadzające i utrwalające, oparte na leksyce z bloków tematycznych obowiązujących na maturze.
• Na końcu repetytorium zamieszczono klucz do wszystkich zadań.
• Zagadnienia oraz wprowadzone w ćwiczeniach słownictwo odpowiadają większości wymagań europejskiego poziomu B1.