Вот и мы 3. Nowa edycja

Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD audio

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec
2,3, szkoły ponadgimnazjalne
324/3/2011/z1/2015
9788326225390
A4
96
Вот и мы. Nowa edycja

,strong>Wieloletni podręcznik " Вот и мы 3. Nowa edycja" systematycznie i równocześnie rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchaniе, czytaniе, mówieniе, pisaniе, sprawność interakcji i interkulturową. Książka zawiera nowoczesne słownictwo, autentyczne dialogi - dostarcza wiedzy o współczesnej Rosji i życiu Rosjan.

"Вот и мы 3. Nowa edycja" to podręcznik dla:
• uczniów klas drukich szkół ponadgimnazjalnych, którzy kontynuują naukę języka rosyjskiego po szkole podstawowej lub gimnazjum


• uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli naukę z serią od części 1
• uczniów, którzy zamierzają przygotowywać się do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.


Podręcznik składa się z:
• pięciu rozdziałów o stałej budowie, podzielonych na 5 lekcji (Урок)
• bogato ilustrowanego rozdziału (6) realioznawczego, zawierającego elementy wiedzy o Rosji
• testu kompetencji podsumowującego naukę z kursem "Вот и мы"
• komentarza gramatycznego
• słowniczka polekcyjnego.


Stałe elementyi każdego rozdziału to:
• 5 jednostek lekcyjnych z przystępnymi komentarzami gramatycznymi w języku polskim i ciekawostkami realioznawczymi
• jednostka powtórzeniowa Повторенье мать ученья!
• sekcja poświęcona egzaminowi maturalnemu А нам тесты не страшны!


Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami do zadań fonetycznych oraz zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.