Вот и мы 2. Nowa edycja

Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD audio

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec
1,2, szkoły ponadgimnazjalne
294/2/2012/2015
9788326224553
A4
92
Вот и мы. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Вот и мы 2. Nowa edycja" systematycznie i równocześnie rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchania, czytania, mówienia i pisania, interakcji i interkulturową. Podręcznik zawiera nowoczesne słownictwo i autentyczne dialogi oraz dostarcza wiedzy o współczesnej Rosji i życiu Rosjan. "Вот и мы 1. Nowa edycja" składa się z pięciu rozdziałów podzielonych na 5 lekcji (Урок), jednostek powtórzeniowych Повторенье мать ученья!, sekcji poświęconych egzaminowi maturalnemu А нам тесты не страшны! , rozdziału realioznawczego, komentarza gramatycznego oraz słowniczka polekcyjnego.
Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.

Zapoznaj się z publikacją

Przykładowe nagrania