Вот и мы 1. Nowa edycja

Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych z płytą CD audio

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec
1, szkoły ponadgimnazjalne
294/1/2011/2015
9788326224546
A4
96
Вот и мы. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Вот и мы 1. Nowa edycja" systematycznie i równocześnie rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchania, czytania, mówienia i pisania, interakcji i interkulturową. Podręcznik zawiera nowoczesne słownictwo i autentyczne dialogi oraz dostarcza wiedzy o współczesnej Rosji i życiu Rosjan. Вот и мы 1. Nowa edycja" składa się z rozdziału "0", wprowadzającego alfabet rosyjski, pięciu rozdziałów podzielonych na 5 lekcji (Урок), jednostek powtórzeniowych Повторенье мать ученья!, sekcji poświęconych egzaminowi maturalnemu А нам тесты не страшны! , rozdziału realioznawczego, komentarza gramatycznego oraz słowniczka polekcyjnego.
Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.

Zapoznaj się z publikacją

Rozdział I Przykładowe nagrania