Publikacje uzupełniające

 

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego

Jeszcze nigdy przygotowanie do matury z języka rosyjskiego nie było tak proste! "Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego" to publikacja umożliwiająca realizację wszystkich założeń podstawy programowej IV.1. w zakresie podstawowym.

Publikacje uzupełniające - język rosyjski w szkole ponadgimnazjalnej

Publikacje uzupełniające PWN stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, a także konkursów lub olimpiad językowych.