Transfer Deutsch 1

Zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki dla liceum i technikum

Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga
1, szkoły ponadgimnazjalne
9788326230479
A4
132
Transfer Deutsch

Zeszyt ćwiczeń Transfer Deutsch 1 to uzupełnienie podręcznika i jest z nim ściśle skorelowany. 
 
Zeszyt wyróżnia się innowacyjną budową, zawiera podział na zadania do pracy na lekcji i w domu:
 
  • zadania oznaczone literą A są to ćwiczenia z podręcznika wymagające uzupełniania i notowania – przeznaczone są do wykonania na lekcji,
  • w części B znajdują się zadania utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny – zazwyczaj do wykonania w domu.
 
Wygodny dla ucznia i nauczyciela układ zeszytu ćwiczeń:
 
  • rozwiązuje problem wieloletnich podręczników, w których nie ma miejsca na wpisywanie odpowiedzi,
  • maksymalnie ułatwia pracę podczas lekcji.
 
Zeszyt zawiera także dodatkowe sekcje i bogaty zestaw materiałów powtórzeniowych, rozwijających nie tylko kompetencje komunikacyjne, ale także kompetencje socjalne i umiejętność samodzielnego uczenia się.
 
Na stronach Ich will mehr! znajdują się zadania o nieco większym stopniu trudności – dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego lub pracujących szybciej. 
 
Das muss ich pauken to uporządkowany zestaw słownictwa, wyrażeń i zwrotów z danego rozdziału, przydatny do powtórzenia materiału, pełni także rolę słowniczka do samodzielnego uzupełniania.
 
Sekcja Noch einmal! zawiera dialogi i monologi do rozwijania umiejętności prowadzenia rozmów i tworzenia wypowiedzi.
 
Gra Transfer-Spiel to nie tylko świetna okazja do dobrej zabawy, ale także do zastosowania zdobytych informacji w praktyce. Plansza do gry znajduje się na 3. stronie okładki. 
 
Test leksykalno-gramatyczny wraz z kluczem odpowiedzi pomoże uczniom sprawdzić poziom opanowania materiału. 
 
W sekcji Das kann ich! uczeń powtórzy zwroty i wyrażenia niezbędne do skutecznego komunikowania się i dokona samooceny.   
 
Nagrania (w formacie mp3) do zadań z zeszytu ćwiczeń dostępne bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.com.pl.