Transfer Deutsch 1

Podręcznik. Język niemiecki dla liceum i technikum

Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga
1, szkoły ponadpodstawowe
1004/1/2019
9788326230455
A4
132
Transfer Deutsch

Podręcznik Transfer Deutsch 1 został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym roczniku uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową. Umożliwia pracę w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego na bazie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawa programowa III.2.0 i III.2) – także w grupach o zróżnicowanym poziomie. 
 
Pierwszy tom kursu kładzie nacisk na sprawność mówienia i ma na celu wyrównanie już w pierwszym roku szans uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego.
 

Największe atuty podręcznika:
 

 • wykorzystuje zjawisko transferu językowego i odwołuje się do wiedzy uczniów z języka angielskiego – uczniowie dużo szybciej zapamiętują informacje, które potrafią odnieść do swoich dotychczasowych doświadczeń,
 • kładzie nacisk na komunikację i mediację językową – przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego,
 • wspiera umiejętność samodzielnego uczenia się i wyciągania wniosków przez ucznia – poprzez indukcyjny sposób wprowadzania gramatyki, materiały do samooceny (Das kann ich) i sekcje powtórzeniowe.
 

Łagodna progresja i dużo ćwiczeń utrwalających

Transfer Deutsch 1 łagodnie wprowadza w świat języka niemieckiego i gwarantuje spokojną progresję, dostosowaną do 4-letniego cyklu nauczania w liceum i 5-letniego w technikum. Zakres treści jest adekwatny do poznanego słownictwa, aby uczeń miał poczucie, że język niemiecki nie jest trudny. Dzięki użyciu internacjonalizmów, łatwych konstrukcji i uproszczonej progresji gramatycznej podręcznik umożliwia komunikowanie się już na pierwszych lekcjach.
Podręcznik zapewnia całą gamę ćwiczeń utrwalających nowe słownictwo i struktury gramatyczne. 
 

Wprowadzanie gramatyki – w sposób wspierający osiągnięcia ucznia

Gramatyka jest prezentowana w sposób przyjazny dla ucznia:
 
 • progresja gramatyczna uwzględnia nawyki językowe polskiego ucznia, np. wprowadzenie zaimków dzierżawczych przed rodzajnikami,
 • uwzględnia interferencję języka ojczystego, np. dodatkowe ćwiczenia utrwalające użycie zaimka dzierżawczego sein/-e i ihr/-e,
 • uwzględnia znajomość języka angielskiego jako pierwszego języka obcego i wskazuje podobieństwa i różnice.
 

Podręcznik zawiera:
 

 • sześć rozdziałów o stałej budowie 
 • sekcje gramatyczne Grammatik 
 • sekcje Das kann ich
 • sekcje Ich will mehr dla uczniów pracujących szybciej lub kontynuujących naukę
 • quiz realioznawczy
 • tabele gramatyczne
 • słownik niemiecko-polski 
 • zestaw zwrotów i wyrażeń do każdego rozdziału.
 

Zobacz przykładowe materiały do 1. rozdziału podręcznika:
 

oraz spis treści kolejnych tomów,

a także Program nauczania języka niemieckiego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu "Transfer Deutsch", czyli pozytywny transfer językowy:

 

  Rozporządzenie z 27.08.2012  Rozporządzenie z 30.01.2018
Rzeczoznawcy
Alicja Lewandowska 
Grażyna Zenderowska-Korpus
Joanna Dobkowska
Alicja Lewandowska 
Grażyna Zenderowska-Korpus
Joanna Dobkowska
Poziom ESOKJ A1 A1
Typ szkoły ponadgimnazjalna ponadpodstawowa
Etap edukacyjny IV III
Poziom zaawansowania
określony w podstawie programowej
IV.0 III.2, III.2.0
Zakres kształcenia podstawowy podstawowy
Numer ewidencyjny w wykazie 1004/1/2019 1005/1/2019
Rok dopuszczenia 2019 2019