Transfer Deutsch

Transfer Deutsch

Transfer Deutsch to nowoczesny kurs nauki języka niemieckiego stworzony z myślą o pierwszym roczniku uczniów po kl. 7-8 i dostosowany do ich możliwości i zainteresowań. Transfer Deutsch przeznaczony jest dla uczniów liceum i technikum, zarówno rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. Kurs skrojony na miarę ostatniej reformy edukacji – gwarantuje 100% dostosowania do potrzeb ucznia, nauczycieli i wymagań nowej podstawy programowej. 

 

Co wyróżnia Transfer Deutsch?
 

 • unikalna koncepcja wykorzystania zjawiska transferu z języka angielskiego
 • wskazuje uczniom związki między językami i uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 • rozbudowany i innowacyjny zeszyt ćwiczeń zawiera zadania do pracy na lekcji i do pracy w domu – rozwiązuje problem wieloletnich podręczników, w których nie ma miejsca na wpisywanie odpowiedzi, 
 • kładzie wyraźny nacisk na pozajęzykowe aspekty kształcenia:  świadomy proces uczenia się, budowanie autonomii ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych (kluczowe kompetencje XXI wieku) – realizuje wymagania nowej podstawy programowej (NPP) dla szkół ponadpodstawowych.
 

Dodatkowe korzyści dla ucznia i nauczyciela

Kurs Transfer Deutsch:
 
 • Przygotowuje uczniów do komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego dzięki autentycznym tekstom i tematyce dostosowanej do wieku nastolatków.
 • Kładzie duży nacisk na rozwój sprawności mówienia.
 • Konsekwentnie rozwija umiejętność mediacji językowej. 
 • Przybliża uczniom obyczaje i kulturę krajów niemieckojęzycznych i umożliwia rozwój kompetencji interkulturowej.  
 • Wprowadza gramatykę w przystępny sposób, wykorzystując różnice i podobieństwa do języka angielskiego. 
 • Zapewnia łagodną progresję.
 
Kurs jest przewidziany na cztery lata nauki w liceum i pięć lat nauki w technikum. Każdy tom kursu obejmuje materiał do realizacji w czasie 60 jednostek lekcyjnych w jednym roku nauki.
 
dla_nauczyciela.png
 
Przewodnik nauczyciela Transfer Deutsch – kolorowy i drukowany, z płytą CD i DVD:
- rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń
- transkrypcja nagrań do podręcznika
- płyta audio z nagraniami do podręcznika i nagraniami do testó
- płyta DVD – a na niej:
 
 • 10 filmów wideo (A1/A2),
 • karty pracy do filmów: przed obejrzeniem filmu, w trakcie i po obejrzeniu filmu,
 • dokumentacja dla nauczyciela,
 • testy i kartkówki.
 
Multibook – podręcznik na tablicę interaktywną 
 
Karty pracy do języka zawodowego
Profile: 
 
 • budowlany, 
 • informatyczny, 
 • mechaniczny i samochodowy, 
 • fryzjerski, 
 • gastronomiczny, 
 • hotelarski, 
 • medyczno-społeczny.
 
Testy i kartkówki dostępne online na Akademii PWN >
 
 • testy (dla dwóch grup) po każdym z rozdziałów (pliki Word i PDF)
 • nagrania + transkrypcja 
 • klucz odpowiedzi
 • kartkówki (dla dwóch grup) – dwie do każdego rozdziału
 
Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczyciela dostępne online na Akademii PWN >
 
 • nagrania w formacie mp3
 • rozkład materiału z odnośnikami do NPP i tematami lekcji w języku polskim
 • plan wynikowy
 • PZO – przedmiotowe zasady oceniania
 • rozkłady materiału do dzienników elektronicznych Librus i Vulkan (opublikowane także w tych dziennikach) 
 • karta monitorowania podstawy programowej
 • miniscenariusze lekcji z rozwiązaniami zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • transkrypcja nagrań do podręcznika

język niemiecki, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  1004/1/2019 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP