www.weiter deutsch 1

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7. Kurs kontynuacyjny

7, szkoła podstawowa kl. 7-8
794/1/2017
9788326228810
A4
124
www.weiter deutsch. Reforma 2017

"www.weiter_deutsch 1. Reforma 2017" to podręcznik, który kładzie nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz kreatywnego pisania.


Tematy prezentowane w podręczniku są dostosowane do zainteresowań nastolatków i zgodne z zadaniami egzaminu ósmoklasisty. Autentyczne materiały, obrazy i zdjęcia pomagają ćwiczyć reakcje językowe, będące podstawą komunikacji.


Budowa rozdziału podręcznika:
Einstieg - kolaż wprowadzający
Wiederholung - powtórzenie wiadomości
• A, B, C - dialogi, teksty do rozumienia ze słuchu, teksty do czytania
• D - Bildergeschichte - historyjka obrazkowa lub komiks, której zakończenie uczeń wybiera samodzielnie
• E - Hörtext i Rollenspiel - wzorce językowe i ich zastosowanie w tworzonych przez uczniów dialogach
• F - Sprechendes Bild - formy pracy z obrazem, ćwiczenia leksykalne stymulowane treścią zdjęcia
• G - Mein Webblog - pisanie sterowane
• H - Aussprachetraining - ćwiczenia fonetyczne
• I - Grammatik ohne Panik - gramatyka na konkretnym przykładzie z odnośnikiem do Spickzettel
(tabel gramatycznych zamieszczonych na końcu podręcznika)
• J - Landeskunde - informacje realio - i kulturoznawcze
• K - Übungsblätter - zadania, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu ósmoklasisty.


Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.