Kompass Team 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8

8, szkoła podstawowa kl. 7-8
812/3/2018
9788326227998
A4
148
Kompass Team

"Kompass Team 3" to podręcznik przygotowany zgodnie z najnowszą dydaktyką komunikatywną i dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku.

Podręcznik "Kompass Team 3" jest przeznaczony dla:
• uczniów klasy 8 nowej szkoły podstawowej, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej (podstawa programowa II.1),
• uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego.


Podręcznik składa się z 5 rozdziałów podzielonych na 5 jednostek, z których każda przewidziana jest do zrealizowania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Bogata obudowa dydaktyczna kursu umożliwia także korzystanie z podręcznika przy 3 godzinach języka niemieckiego tygodniowo.

Podręcznik zawiera:
• materiały rozwijające kompetencje interkulturowe (INTERREGIO),
• dodatkowe sekcje Kompass-Training po każdym rozdziale, które prezentują zadania typu egzaminacyjnego, sprawdzają umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty i oferują praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych ćwiczeń,
• ciekawe projekty edukacyjne do każdego rozdziału (Kompass-Projekte), które pomagają ćwiczyć jednocześnie umiejętności językowe oraz współdziałanie w grupie,
• zebrane reguły i tabele gramatyczne,
• zestawienie zwrotów i wyrażeń z całego podręcznika,
• słowniczek alfabetyczny,
• strategie uczenia się i przygotowywania się do egzaminu, dotyczące np. technik pracy z tekstem czytanym lub słuchanym, technik wspierających uczenie się słownictwa oraz rozwijających umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w formie rymowanek (oznaczone symbolem kompasu),
• klucz odpowiedzi do sekcji Kompass-Training.


Do podręcznika dołączona jest płyta audio prezentująca wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.