Klasse! Super! Toll! 1

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7

7, szkoła podstawowa kl. 7-8
796/1/2017
9788326228872
A4
148
Klasse! Super! Toll! Reforma 2017

"Klasse! Super! Toll! 1. Reforma 2017" to podręcznik o budowie modułowej, który umożliwia nauczycielowi swobodny dobór treści odpowiadających predyspozycjom uczniów.


Podręcznik "Klasse! Super! Toll! 1. Reforma 2017" jest przeznaczony dla uczniów siódmej klas szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają naukę języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym.


Podręcznik dla klasy siódmej składa się z 9 rozdziałów oraz z rozdziału zerowego Starter, który wprowadza uczniów w świat języka niemieckiego. Do podręcznika dołączona jest płyta audio CD prezentująca wzorce fonetyczne tekstów, nagrania piosenek oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.


Każdy rozdział podręcznika zawiera:
• historyjkę komiksową oraz piosenkę - prezentację i podsumowanie słownictwa związanego z danym rozdziałem
• sekcję Lesenswerte Landeskunde z informacjami na temat kultury i geografii krajów niemieckiego obszaru językowego
• sekcję Fundgrube, z zagadnieniami gramatyczne z danego rozdziału, podanymi w prosty
i przejrzysty sposób
• sekcję Wiederholung, pozwalającą powtórzyć i podsumować zdobyte umiejętności
• słowniczek ze słówkami i zwrotami do aktywnego opanowania.


Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.