Publikacje uzupełniające

 

Publikacje uzupełniające - język niemiecki w szkole podstawowej

Publikacje uzupełniające PWN to dodatkowe ćwiczenia, repetytoria i arkusze egzaminacyjne. Pomagają utrwalić struktury gramatyczne i powtórzyć słownictwo. Stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, a także konkursów lub olimpiad językowych.