Profi 2 neu. Podręcznik

Język niemiecki. Szkoła ponadgimnazjalna

Roland Dittrich, Małgorzata Multańska, Barbara Kujawa
2, szkoły ponadgimnazjalne
758/2/2016
9788326225291
A4
120
Profi neu

Wieloletni podręcznik "Profi neu 2" zawiera treści dostosowane do zainteresowań i doświadczeń uczniów szkół zawodowych i techników. Istotnym atutem podręcznika jest ukazywanie szerokiego kontekstu zastosowania poznanych środków językowych. Słownictwo fachowe nie jest tu wprowadzane od pierwszej lekcji, jednak dialogi prowadzone są w sytuacjach, w których uczniowie mogą znaleźć się podczas swojego życia zawodowego.

"Profi neu 2" to podręcznik dla uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie szkół zawodowych i techników), którzy w klasie pierwszej rozpoczęli naukę języka niemieckiego z "Profi neu1".

"Profi neu 2" składa się 10 rozdziałów, podzielonych na pojedyncze lekcje. Przejrzysty układ: jedna strona = jedna lekcja, ułatwia pracę z podręcznikiem.
Na początku każdej lekcji znajduje się prezentacja nowych treści w formie zadań, dzięki czemu uczniowie poznają nowe zagadnienia poprzez działanie.
W tok lekcji wplecione zostały odwołania do języka angielskiego i polskiego, pomocne w nauce struktur gramatycznych i w przyswajaniu nowego słownictwa.
Cenne wskazówki dydaktyczne prezentowane są w toku lekcji - uczniowie znajdą w nich strategie ucznia się, wskazówki, jak rozwiązywać różne typy zadań, jak również ciekawe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego.
W każdej lekcji znajdują się zadania Finde die Regel. Są to zadania wprowadzające gramatykę za pomocą metody indukcji.

Stałe części każdego rozdziału to:
• strona rozdziałowa, na której prezentowane są treści i ilustracje, które potem uczniowie odnajdują również w kolejnych lekcjach rozdziału
Aktion - bogato ilustrowana sekcja, w której znajdują się informacje kulturo- i realioznawcze o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz prace projektowe (grupowe lub indywidualne) - może być traktowana jako dodatkowa jednostka lekcyjna.
• sekcja powtórkowa Das kann ich umożliwia: podsumowanie zdobytych informacji i przygotowanie się, np. do pracy klasowej; naukę wymowy i intonacji (ćwiczenia fonetyczne), a także ewaluację w formie pytań i zadań do wykonania.

Na końcu podręcznika zebrane są wszystkie zagadnienia gramatyczne, które zostały wprowadzone w ciągu roku nauki oraz słownik niemiecko-polski, zawierający dodatkowo zwroty i wyrażenia.
Dołączona do podręcznika płyta audio prezentuje wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.