Neue Expedition Deutsch. 3

Podręcznik. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych

Jacek Betleja, Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska
2,3, szkoły ponadgimnazjalne
754/4/2016
9788326225253
A4
160
Neue Expedition Deutsch

Wieloletni podręcznik "Neue Expedition Deutsch 3" w szczególny sposób wspiera umiejętność samodzielnego uczenia się rozwijając autonomię ucznia, przez: stosowanie różnorodnych form socjalnych, uświadamianie uczniom własnych osiągnięć, możliwość kontroli własnych umiejętności, samodzielne formułowanie zasad gramatycznych, opracowywanie projektów językowych.

"Neue Expedition Deutsch 3" to podręcznik dla:
• uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli naukę z serią od części i "Neue Expedition Deutsch 1"
• uczniów, którzy zamierzają przygotowywać się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.


"Neue Expedition Deutsch 3 " składa się z 8 rozdziałów po 6 jednostek lekcyjnych. Podręcznik zawiera przejrzyste zestawienia gramatyki odnoszącej się do zagadnień przedstawionych w każdym rozdziale, a utrwalenie struktur gramatycznych opiera się na samodzielnym formułowaniu zasad gramatycznych przez uczniów.


W podręczniku główny nacisk kładziony jest na komunikacyjne wykorzystanie poznanych struktur językowych. Istotną rolę pełnią autentyczne teksty i materiały, których zadaniem jest przygotowanie uczniów do odbioru języka w oryginalnej formie. Różnorodne zadania umożliwiają zautomatyzowanie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.


Stałe części każdego rozdziału to:
Grammatik - część, w której uczniowie sami tworzą reguły gramatyczne, odpowiadając na zamieszczone pytania i porównując przedstawione struktury
Nimm mich mit - część, w której uczniowie znajdą przydatne wskazówki i strategie uczenia się: Sei schlau, słownictwo do aktywnego opanowania: Aktiver Wortschatz, oraz ćwiczenia w formie zadań komunikacyjnych i pisemnych prac, utrwalające poznane struktury leksykalne i gramatyczne: Fitness-Studio
Kaleidoskop DACH - część kulturo- i realioznawcza, która ma na celu rozwój kompetencji interkulturowej uczniów poprzez prezentację elementów kultury i obyczajów krajów niemieckojęzycznych i zestawieniu ich z kulturą oraz zwyczajami w Polsce
• zadania fonetyczne, gry i projekty do pracy indywidualnej i grupowej
Dołączona do podręcznika płyta audio prezentuje wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.