Neue Expedition Deutsch. 1

Zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki

1, szkoły ponadpodstawowe
9788326224249
A4
72
Neue Expedition Deutsch

Zeszyt ćwiczeń "Neue Expedition Deutsch to uzupełnienie podręcznika. Jest skorelowany z podręcznikiem specjalnym systemem nawigacji - w zeszycie ćwiczeń znajdują się odsyłacze do konkretnych zadań z podręcznika. Zeszyt ćwiczeń składa się z ośmiu rozdziałów. W każdym rozdziale znajdują się ćwiczenia leksykalno-gramatyczne utrwalające i systematyzujące poznane struktury gramatyczne oraz słownictwo.

Dodatkowo w każdym rozdziale znajduje się sekcja Grammatik - odpowiednik części gramatycznej w podręczniku. W sekcji Grammatik uczniowie mogą, na podstawie podanych przykładów, samodzielnie stworzyć reguły gramatyczne, a następnie praktycznie wykorzystać nowo poznane zasady.

Kolejnym stałym elementem każdego rozdziału w zeszycie ćwiczeń jest sekcja Abi-Fitness-Studio, w której pojawiają się zadania przygotowujące do matury. Uczniowie znajdą tam zadania na zastosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz wskazówki i środki leksykalne do tworzenia form wypowiedzi wymaganych na maturze (dla obydwu poziomów). W sekcji Kein Problem für mich, uczniowie mogą sprawdzić, w jakim stopniu opanowali materiał z całego rozdziału oraz dokonać samooceny. Testy Kein Problem für mich składają się zawsze z zadań na rozumienie tekstu słuchanego i czytanego i zachowują formę zadań w typie zadań maturalnych.

Nagrania (w formacie mp3) do zadań z zeszytu ćwiczeń są dostępne bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.com.pl

Przejdź do STREFY UCZNIA i pobierz nagrania mp3 ›