Publikacje uzupełniające

 

Publikacje uzupełniające - język niemiecki w szkole ponadgimnazjalnej

Publikacje uzupełniające PWN stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, a także konkursów lub olimpiad językowych.