www.weiter deutsch-2. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Kurs kontynuacyjny

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło
2, gimnazjum
9/2/2010/2016
9788326225338
A4
132
www.weiter deutsch. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "www.weiter deutsch 2. Nowa edycja" kładzie nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz kreatywnego pisania.

W atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem autentycznych materiałów, obrazów i zdjęć ćwiczone są reakcje językowe, będące podstawą komunikacji. Tematy prezentowane w podręczniku są dostosowane do zainteresowań gimnazjalistów i zgodne z zadaniami egzaminu gimnazjalnego.


"www.weiter deutsch 2. Nowa edycja" to podręcznik dla:
• uczniów klas drugich gimnazjum, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo,
• uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


Podręcznik dla klasy pierwszej składa się z 6 rozdziałów tematycznych - każdy z nich podzielony jest na jednostki, którym przypisane są poszczególne zagadnienia metodyczne.
Do podręcznika dołączona jest płyta audio prezentująca wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.


Stałe części każdego rozdziału to:
Einstieg - kolaż wprowadzający
Wiederholung - powtórzenie wiadomości
• A, B, C - dialogi, teksty do rozumienia ze słuchu, teksty do czytania
• D - Bildergeschichte historyjka obrazkowa lub komiks, której zakończenie uczeń wybiera samodzielnie
• E - Hörtext i Rollenspiel wzorce językowe i ich zastosowanie w tworzonych przez uczniów dialogach
• F - Sprechendes Bild - formy pracy z obrazem, ćwiczenia leksykalne stymulowane treścią zdjęcia
• G - Mein Webblog - pisanie sterowane
• H - Aussprachetraining - ćwiczenia fonetyczne
• I - Grammatik ohne Panik - gramatyka na konkretnym przykładzie z odnośnikiem do Spickzettel
(tabel gramatycznych zamieszczonych na końcu podręcznika)
• J - Landeskunde - informacje realio - i kulturoznawcze
• K - Übungsblätter - zadania, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego w dziale.