www.weiter deutsch-1. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum. Kurs kontynuacyjny

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Dominika Krawczyk, Michał Kozubski
1, gimnazjum
9/1/2009/2015
9788326224324
www.weiter deutsch. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "www.weiter deutsch 1. Nowa edycja" kładzie nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz kreatywnego pisania.
W atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem autentycznych materiałów, obrazów i zdjęć ćwiczone są reakcje językowe, będące podstawą komunikacji. Tematy prezentowane w podręczniku są dostosowane do zainteresowań gimnazjalistów i zgodne z zadaniami egzaminu gimnazjalnego.
Budowa rozdziału podręcznika:
• Einstieg - kolaż wprowadzający
• Wiederholung - powtórzenie wiadomości
• A, B, C - dialogi, teksty do rozumienia ze słuchu, teksty do czytania
• D - Bildergeschichte historyjka obrazkowa lub komiks, której zakończenie uczeń wybiera samodzielnie
• E - Hörtext i Rollenspiel wzorce językowe i ich zastosowanie w tworzonych przez uczniów dialogach
• F - Sprechendes Bild - formy pracy z obrazem, ćwiczenia leksykalne stymulowane treścią zdjęcia
• G - Mein Webblog - pisanie sterowane
• H - Aussprachetraining - ćwiczenia fonetyczne
• I - Grammatik ohne Panik - gramatyka na konkretnym przykładzie z odnośnikiem do Spickzettel (tabel gramatycznych zamieszczonych na końcu podręcznika)
• J - Landeskunde - informacje realio - i kulturoznawcze
• K - Übungsblätter - zadania, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego w dziale.
Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.