www.weiter_deutsch. Nowa edycja
www.weiter_deutsch. Nowa edycja
www.weiter_deutsch. Nowa edycja

www.weiter_deutsch. Nowa edycja

Komm weiter im Deutsch!

www.weiter_deutsch. Nowa edycja  to trzyczęściowa seria do nauki języka niemieckiego w gimnazjum, przeznaczona dla uczniów kontynuujących naukę języka w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo. Podręcznik został dostosowany do wymogów zmienionej ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. Realizacja kursu umożliwia opanowanie języka niemieckiego na poziomie B1.
 

Każdy rozdział rozpoczyna Wiederholung (część przypominająca i uzupełniająca materiał językowy zawarty w podstawie programowej dla szkoły podstawowej). Prezentowany materiał leksykalny i gramatyczny został podporządkowany potrzebom komunikacji językowej tej grupy wiekowej. Lekcje Einstieg i Wiederholung służą przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej oraz pozwalają nauczycielowi ocenić poziom wiedzy uczniów.

Zamieszczony po każdym rozdziale lekcja Übungsblätter zawiera zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Karty do nanoszenia odpowiedzi wraz z punktacją umieszczone są na platformie akademiapwn.pl, a w zeszycie ćwiczeń zamieszczono przykładowe rozwiązania. Zostały one pomyślane jako dodatkowy materiał, który ma być ćwiczony w obrębie sprawności językowych testowanych na egzaminie gimnazjalnym.

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

dla_ucznia.png

Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych dostępne bezpłatnie na stronie Wydawnictwa w Strefie ucznia.

naj_cechy.png

  • Zamieszczony na początku każdego rozdziału lekcja Wiederholung służy przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej, a także pomaga nauczycielowi zorientować się w poziomie wiedzy uczniów na dany temat.
  • Lekcja Übungsblätter to zestaw zadań, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego.
  • W lekcji Landeskunde prezentowane są informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, ich kultury, historii oraz geografii.
  • Tematy prezentowane w podręczniku dostosowane zostały do zainteresowań gimnazjalistów.
  • Ciekawe zadanie projektowe Mein Webblog pozwala uczniom na pracę z wykorzystaniem internetu.

język niemiecki, gimnazjum, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  9/1/2009/2015 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język niemiecki, gimnazjum, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP