Kompass 3 neu. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum (z płytą CD)

Agnieszka Sibiga, Elżbieta Reymont, Małgorzata Jezierska-Wiejak
2,3, gimnazjum
622/3/2013/2016
9788326225222
A4
144
Kompass neu. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Kompass 3 neu. Nowa edycja" zawiera materiał leksykalno-gramatyczny przygotowany zgodnie z najnowszą dydaktyką komunikatywną. Do podręcznika dołączona jest płyta audio prezentująca wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.

"Kompass 3 neu. Nowa edycja" to podręcznik dla:
• uczniów klas drugich gimnazjum, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej i rozpoczęli w klasie pierwszej gimnazjum naukę z "Kompass neu 2. Nowa edycja",
• uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego z "Kompass neu 1. Nowa edycja" w klasie pierwszej,
• uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Podręcznik zawiera:
• 5 rozdziałów składających się z 5 jednostek, z których każda przewidziana jest do zrealizowania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych; lekcja rozpoczynająca cały kurs przekazuje treści realioznawcze.
• przygotowaną do każdego rozdziału sekcję Kompass-Training, która prezentuje zadania typu egzaminacyjnego, sprawdza umiejętności wymagane na egzaminie gimnazjalnym i oferuje praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych ćwiczeń.
• dodatkowy materiał Interregio, który rozwija kompetencję interkulturową.
• reguły i tabele gramatyczne oraz słowniczek alfabetyczny wraz z listą zwrotów i wyrażeń - na końcu podręcznika.