Kompass 3 neu. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla gimnazjum

Agnieszka Sibiga, Elżbieta Reymont, Małgorzata Jezierska-Wiejak
2,3, gimnazjum
9788326225215
A4
172
Kompass neu. Nowa edycja

"Materiały ćwiczeniowe Kompass 3 neu. Nowa edycja" to bogaty zbiór ćwiczeń ułatwiających utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego. Uczniowie znajdą tu ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego i pisania. W ćwiczeniach zastosowano różnorodne techniki, np. zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, wypowiedzi sterowane obrazkiem. Uczący się znajdą tu również wskazówki dotyczące strategii uczenia się.

"Materiały ćwiczeniowe" zawierają:
• zadania typu egzaminacyjnego i przykładowy arkusz egzaminacyjny, uławiające przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
• testy do samooceny Teste dich selbst wraz z kluczem i kartą samooceny
• listę aktywnego słownictwa do opanowania po każdym rozdziale z analogiami do innych języków obcych, głównie angielskiego
• zestaw zadań - reakcje, dialogi, monologi - ułatwiający uczniom przygotowanie do sprawdzianu ustnego
• odsyłacze do zadań w podręczniku.

Nagrania (w formacie mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych dostępne bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.pl