Kompass 2 neu. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum (z płytą CD)

Agnieszka Sibiga, Elżbieta Reymont, Małgorzata Jezierska-Wiejak
1,2, gimnazjum
622/2/2012/2015
9788326224362
A4
152
Kompass neu. Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Kompass 2 neu. Nowa edycja" zawiera materiał leksykalno-gramatyczny przygotowany zgodnie z najnowszą dydaktyką komunikatywną. Do podręcznika dołączona jest płyta audio prezentująca wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.


"Kompass 2 neu. Nowa edycja" to podręcznik dla:
• uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej,
• uczniów klas drugich gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego z "Kompass neu 1. Nowa edycja" w klasie pierwszej,
• uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.


Podręcznik zawiera:
• 5 rozdziałów składających się z 5 jednostek, z których każda przewidziana jest do zrealizowania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych; lekcja rozpoczynająca cały kurs przekazuje treści realioznawcze.
• przygotowaną do każdego rozdziału sekcję Kompass-Training, która prezentuje zadania typu egzaminacyjnego, sprawdza umiejętności wymagane na egzaminie gimnazjalnym i oferuje praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych ćwiczeń.
• dodatkowy materiał Interregio, który rozwija kompetencję interkulturową.
• reguły i tabele gramatyczne oraz słowniczek alfabetyczny wraz z listą zwrotów i wyrażeń - na końcu podręcznika.