Mach mit! 2. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V

Halina Wachowska, Mieczysława Materniak-Behrens
5, szkoła podstawowa kl. 4-6
375/2/2013/2016
9788326225246
A4
136
Mach mit! Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Mach mit! 2. Nowa edycja" zawiera liczne gry i zabawy językowe. Zadania z zastosowaniem różnorodnych form socjalnych dają szerokie możliwości sprawdzenia się uczniom, którzy prezentują odrębne typy uczenia się i różne typy inteligencji. Praca z podręcznikiem "Mach mit! 2. Nowa edycja" wdraża uczniów systematycznie do stosowania strategii komunikacyjnych i rozwija ich świadomość językową.

" Mach mit! 2. Nowa edycja" to podręcznik dla uczniów klas piątych szkół podstawowych, którzy w klasie czwartej rozpoczęli naukę języka niemieckiego z tą serią.

Podręcznik dla klasy piątej zawiera:
• 6 podstawowych rozdziałów tematycznych
• dodatkowy rozdział prezentujący elementy kultury krajów niemieckojęzycznych
• słownik zwrotów z poszczególnych rozdziałów
• niemiecko-polski słowniczek alfabetyczny.

Stałymi elementami każdego rozdziału są:
• strona rozdziałowa wprowadzająca uczniów w tematykę rozdziału - z kolażem i informacjami
• 9 dwustronicowych jednostek lekcyjnych
• jednostka Lesezauber z dodatkowymi tekstami do czytania
Storyline - propozycja pracy projektowej oparta na koncepcji storyline.

Częściami poszczególnych jednostek lekcyjnych są:
• wskazówki Mein Lerntipp na temat technik samodzielnego uczenia się
• moduł Eine Prise Grammatik z zasadami gramatyki wprowadzanymi metodą indukcji
• sekcja Nimm mich mit! zawierająca kluczowe zwroty do aktywnego opanowania
• moduł Wann hilft mir das? - wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przyswojonych zwrotów

Na dołączonych do podręcznika płytach CD umieszczono nagrania audio do: zadań w podręczniku, piosenek i ich melodii, zadań dotyczących wymowy oraz tekstów do czytania "Lesezauber".