Mach mit! 1. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV

Halina Wachowska, Mieczysława Materniak
4, szkoła podstawowa kl. 4-6
375/1/2011/2015
9788326224140
A4
120
Mach mit! Nowa edycja

Wieloletni podręcznik "Mach mit! 1. Nowa edycja" do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej jest zbudowany w nowoczesny sposób - każda jednostka lekcyjna znajduje się na 1 lub 2 stronach podręcznika.
Każdy z rozdziałów w podręczniku podzielony jest na 10 jednostek lekcyjnych i zawiera stałe elementy:
- wprowadzający w tematykę kolaż,
- sekcję Lesezauber,
- wskazówki Mein Lerntipp na temat technik samodzielnego uczenia się,
- moduł Eine Prise Grammatik z zasadami gramatyki wprowadzającymi metodę indukcji na zasadzie "najpierw praktyka, potem teoria".
Sekcja Nimm mich mit!, która zawiera kluczowe zwroty do opanowania, sąsiaduje z modułem Wann hilft mir das?, gdzie znajdują się wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przyswojonych zwrotów.
Podręcznik zawiera także propozycje pracy projektowej opartą na koncepcji storyline. Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.