Mach mit! neu 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI

Halina Wachowska, Mieczysława Materniak
6, szkoła podstawowa kl. 4-6
809/3/2019
9788326228711
A4
124
Mach mit! neu

"Mach mit! neu 3" to nowe wydanie popularnego podręcznika z serii "Mach mit!", zgodne z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku.

 
Podręcznik "Mach mit! neu 3" ma stałą, przejrzystą budowę. Materiał każdej lekcji zajmuje 2 strony. 
Podręcznik zawiera:
 
 • 6 rozdziałów tematycznych podzielonych na 9 jednostek lekcyjnych i sekcję powtórzeniową,
 • 2 lekcje realioznawcze: Dzień Świętego Marcina (11. November – Martinstag), Prima aprilis (April, April)
 • słownik – słownictwo z podręcznika w kolejności alfabetycznej,
 • zwroty z całego podręcznika – w kolejności ich występowania w podręczniku.
Stałe elementy każdego rozdziału:
 
 • wprowadzenie w tematykę rozdziału – informacje na temat treści nauczania,
 • wskazówki Mein Lerntipp – dotyczące technik samodzielnego uczenia się,
 • moduł Eine Prise Grammatik – wprowadza gramatykę w sposób indukcyjny, zgodnie z zasadą  "najpierw praktyka, potem teoria",
 • sekcja Nimm mich mit! – kluczowe zwroty do opanowania, 
 • moduł Wann hilft mir das? – wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przyswojonych zwrotów,
 • sekcja Lesezauber – utrwalenie i powtórzenie materiału oraz samoocena,
 • Storyline – propozycje pracy projektowej.
 
Nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu znajdują się w Strefie ucznia: http://www.wszpwn.com.pl/pl/strefa-ucznia/.