Mach mit! neu 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy IV

Halina Wachowska, Mieczysława Materniak
4, szkoła podstawowa kl. 4-6
9788326228728
A4
124
Mach mit! neu

"Mach mit! neu 1. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 4 (wersja rozszerzona)" to publikacja przeznaczona dla szkół językowych oraz dla nauczycieli uczących języka niemieckiego jako języka dodatkowego. Ćwiczenia są ściśle skorelowane z podręcznikiem dzięki systemowi nawigacji, który odsyła uczniów do konkretnych zadań w podręczniku. Publikacja zawiera ćwiczenia obowiązkowe, fakultatywne oraz ćwiczenia dla dyslektyków. Osobna część zeszytu ćwiczeń jest poświęcona zagadnieniom gramatycznym (Eine Prise Grammatik). Dodatkowym elementem materiałów ćwiczeniowych jest Portfolio językowe, które dokumentuje dokonania ucznia w ciągu całego toku nauki języka obcego.

Specjalna sekcja poświęcona nauce wymowy pomaga w ćwiczeniu prawidłowych wypowiedzi fonetycznych. Dodatkowe zadania internetowe angażują uczniów i rozwijają ich kompetencje w zakresie multimediów.

Pomocna w samokontroli zdobytych umiejętności jest sekcja Was ich schon alles weiß und kann na końcu każdego rozdziału, gdzie w formie formularza uczniowie określają samodzielnie zakres swojej wiedzy.


Nagrania (w formacie mp3) do zadań z zeszytu ćwiczeń dostępne są bezpłatnie w Strefie ucznia na www.wszpwn.com.pl/strefa-ucznia


W ramach dotacji proponujemy wersję podstawową publikacji:
"Mach mit! neu 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 4".