ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło
6, szkoła podstawowa kl. 4-6
808/3/2019
9788326228643
A4
88
ich und du neu 4-6

Wieloletni podręcznik "ich und du neu" dla klasy szóstej, dzięki modułowemu podziałowi treści w rozdziałach, daje nauczycielom swobodę pracy i umożliwia dobór treści odpowiadających predyspozycjom uczniów. Kurs jest ceniony przez nauczycieli za ciekawą tematykę, dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz liczne gry, zabawy dydaktyczne i piosenki.

"ich und du neu" dla klasy szóstej to podręcznik dla uczniów szkół podstawowych, którzy w klasie czwartej rozpoczęli naukę języka niemieckiego z tą serią. Podręcznik jest dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku.
 
Nowe elementy w podręczniku "ich und du neu":
 
  • dwie gry utrwalające znajomość słownictwa i zagadnień gramatycznych: Landeskundespiel (Brettspiel) i Ratespiel,
  • nowe zadania rozwijające sprawność pisania.
 
Podręcznik "ich und du neu" składa się z 6 rozdziałów tematycznych: Die Sommerferien, In der Stadt, Krankheit, Hauspflichten, Sport, Ich und du.
 
Dodatkowe materiały w podręczniku:
 
  • Feste und Feiertage – teksty związane ze świętami, zwyczajami, i obyczajami panującymi w krajach niemieckiego obszaru językowego,
  • scenariusz sztuki teatralnej – Dorn und Röschen,
  • zwroty i wyrażenia,
  • słownik niemiecko-polski.
 
Na początku każdego rozdziału wymienione są cele nauczania dla ucznia. Rozdziały podzielone są na 12 jednostek oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, od A do L. Każdej literze przypisane jest konkretne zagadnienie metodyczne:
 
A. wprowadzenie do tematu z wykorzystaniem obrazu i charakterystycznego dla całej serii minisłuchowiska prezentującego zagadnienia leksykalno-gramatyczne, 
B. zadania stymulujące wypowiedzi ustne na bazie wprowadzonego materiału leksykalnego, 
C. zadania na praktyczne zastosowanie zagadnień wprowadzonych w części A i B,
D. ćwiczenia utrwalające poznane wcześniej struktury gramatyczne, 
E. ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu,
F. teksty rozwijające sprawność czytania ze zrozumieniem, z zastosowaniem technik umożliwiających globalne bądź selektywne rozumienie czytanego tekstu,
G. zabawy w odgrywanie ról, stanowiąca dodatkową atrakcję i okazję do wykazania się zdobytą wiedzą,
H. piosenka tematycznie związana z rozdziałem,
I. ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowej wymowy,
J. stymulowane obrazem ćwiczenia przygotowujące do prawidłowego reagowania językowego,
K. praca projektowa, 
L. uporządkowane zestawienie zjawisk gramatycznych, które wystąpiły w danym rozdziale.
 
Siódmy rozdział – Feste und Feiertage – zawiera teksty związane ze świętami i obyczajami w krajach niemieckiego obszaru językowego: Die deutschsprachigen Länder, Handysprüche zu Ostern, Weihnachtsmarkt.
 
W podręczniku wykorzystywana jest metoda dramy polegająca na odgrywaniu przez dzieci krótkich scenek i przygotowywaniu inscenizacji.
 
Nagrania do wszystkich tekstów przeznaczonych do ćwiczenia rozumienia ze słuchu i wymowy, a także minisłuchowisk i piosenek znajdują się w Strefie ucznia: http://www.wszpwn.com.pl/pl/strefa-ucznia/.