Materiały ćwiczeniowe do podręcznika Nasz elementarz. Kl. 1. Cz. 1
Teczka
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 3
Zeszyt ćwiczeń. Zakres rozszerzony. Część 3
Teczka. Wydanie rozszerzone
Arkusze egzaminacyjne. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony
Nowa matura. Część pisemna. Poziom podstawowy
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych
Biuro Obsługi Klienta 801 30 40 50
Ich und du 4-6 (NPP)
Ich und du 4-6 (NPP)
Ich und du 4-6 (NPP)

Ich und du 4-6 (NPP)

Kurs ich und du na poziomie klas IV-VI jest kontynuacją tej samej serii do nauki języka niemieckiego dla klas I-III
i prowadzi do poziomu A2, zgodnie z nową podstawą programową.

Po sześcioletnim cyklu nauki uczniowie są w stanie przeczytać i zrozumieć dłuższe teksty, porozumiewać się
w typowych sytuacjach komunikacyjnych, opisać obrazek lub sytuację. W klasie IV uczniowie powoli rozstają się
ze znanym z poprzednich części głównym bohaterem, misiem Theo, bohaterami kursu stają się zaś nastolatkowie. Tematyka serii dotyczy spraw im bliskich: internetu, spędzania czasu wolnego, muzyki, kina. W podręczniku jest wiele odniesień do niemieckich realiów, kultury i obyczajów, np. Martinstag, Advent, Karneval. Na końcu każdej części znajduje się scenariusz sztuki teatralnej, którą uczniowie mogą odegrać
w grupie. 

Atuty serii:

  • rzetelne przygotowanie do organizowanych przez Goethe Institut i Ősterreich Institut egzaminów Fit in DeutschKID 1,
  • najbardziej efektywny kurs dla szkoły podstawowej,
  • jedyny sześcioletni kurs języka niemieckiego,
  • współczesna, bliska nastolatkom tematyka.

Podczas pracy z kursem uczniowie zdobywają kompetencje językowe w czterech najważniejszych dziedzinach: sprechen, hören, sehen, lesen, zgodne z poziomem A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

poziom podstawowy
A1 A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca,
w którym mieszka, ludzi, których zna,
i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy
do pomocy.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często stosowane wyrażenia w zakresie tematów
z życia codziennego (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi się porozumiewać w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie,
w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Nowością w bogatej obudowie serii jest multibook z animacjami i zadaniami interaktywnymi, bazującymi
na zawartości podręcznika. Nauczyciele chwalą także doskonale zaprojektowany zeszyt ćwiczeń z naklejkami, wycinankami, a także grami planszowymi.

język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 6
Numer dopuszczenia:  383/3/2012 
Opis produktu Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, Klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja