Biuro Obsługi Klienta 801 30 40 50
Ich und du 4-6 (NPP)
Ich und du 4-6 (NPP)
Ich und du 4-6 (NPP)

Ich und du 4-6 (NPP)

Kurs ich und du na poziomie klas IV-VI jest kontynuacją tej samej serii do nauki języka niemieckiego dla klas I-III
i prowadzi do poziomu A2, zgodnie z nową podstawą programową.

Po sześcioletnim cyklu nauki uczniowie są w stanie przeczytać i zrozumieć dłuższe teksty, porozumiewać się
w typowych sytuacjach komunikacyjnych, opisać obrazek lub sytuację. W klasie IV uczniowie powoli rozstają się
ze znanym z poprzednich części głównym bohaterem, misiem Theo, bohaterami kursu stają się zaś nastolatkowie. Tematyka serii dotyczy spraw im bliskich: internetu, spędzania czasu wolnego, muzyki, kina. W podręczniku jest wiele odniesień do niemieckich realiów, kultury i obyczajów, np. Martinstag, Advent, Karneval. Na końcu każdej części znajduje się scenariusz sztuki teatralnej, którą uczniowie mogą odegrać
w grupie. 

Atuty serii:

  • rzetelne przygotowanie do organizowanych przez Goethe Institut i Ősterreich Institut egzaminów Fit in DeutschKID 1,
  • najbardziej efektywny kurs dla szkoły podstawowej,
  • jedyny sześcioletni kurs języka niemieckiego,
  • współczesna, bliska nastolatkom tematyka.

Podczas pracy z kursem uczniowie zdobywają kompetencje językowe w czterech najważniejszych dziedzinach: sprechen, hören, sehen, lesen, zgodne z poziomem A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

poziom podstawowy
A1 A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca,
w którym mieszka, ludzi, których zna,
i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy
do pomocy.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często stosowane wyrażenia w zakresie tematów
z życia codziennego (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi się porozumiewać w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie,
w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Nowością w bogatej obudowie serii jest multibook z animacjami i zadaniami interaktywnymi, bazującymi
na zawartości podręcznika. Nauczyciele chwalą także doskonale zaprojektowany zeszyt ćwiczeń z naklejkami, wycinankami, a także grami planszowymi.

język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, klasa 6
Numer dopuszczenia:  383/3/2012 
Opis produktu Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 4-6, klasa 6
   
Opis produktu
Spis treści
Prezentacja