Neue Expedition Deutsch

Neue Expedition Deutsch

Lass das Abenteuer beginnen!

Kurs Neue Expedition Deutsch przeznaczony jest dla uczniów liceów i techników, kontynuujących naukę języka niemieckiego po 8-letniej szkole podstawowej – jako drugiego języka obcego w wymiarze dwóch albo trzech godzin tygodniowo. Seria gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. 

 
Kurs Neue Expedition Deutsch:
 
 • harmonijnie rozwija wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, w tym także mediację językową),
 • kładzie nacisk na przygotowanie uczniów do efektywnego komunikowania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego,
 • wprowadza gramatykę w przystępny sposób, w ujęciu komunikacyjnym,
 • zawiera autentyczne teksty i dialogi z wykorzystaniem współczesnego słownictwa,
 • jest przystosowany do zainteresowań, doświadczeń i możliwości percepcyjnych uczniów w wieku 15-18 lat.
Dodatkowy materiał do kursu to filmy DVD skorelowane z treścią podręcznika. Każdy odcinek filmu przedstawia tematykę rozdziału w formie scenek sytuacyjnych i umożliwia powtórzenie słownictwa. Do każdego odcinka są też dostępne karty pracy – do wykorzystania przed rozpoczęciem filmu, w trakcie oraz po obejrzeniu filmu.
 
 
Kurs może być oficjalnie używany w liceach i technikach jako realizujący dwie podstawy programowe. Zarówno klasy pierwsze po gimnazjum, jak i te po 8-klasowej szkole mogą korzystać z tego podręcznika.
 
Numery dopuszczenia MEN
Nowa podstawa programowa 1041/1/2019
Stara podstawa programowa 754/2/2015

 

dla_nauczyciela.png

 • Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online w Akademii PWN
 • Multibook
 • Filmy DVD skorelowane z tematyką poszczególnych rozdziałów wraz z kartami pracy 
 
naj_cechy.png
 • Optymalna liczba rozdziałów w każdej części pozwala na realizację całości materiału w danym roku szkolnym.
 • Sekcja Fitness-Studio zawiera zadania przygotowujące do matury ustnej i pisemnej.
 • Na końcu podręcznika znajduje się obszerny słownik oraz wykaz zwrotów i wyrażeń z danej części.
 • Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy zadań ułatwiających utrwalenie poznanego słownictwa i zagadnień gramatycznych.
 • Abi-Fitness-Studio w zeszycie ćwiczeń to miejsce, w którym uczeń znajdzie ćwiczenia przygotowujące do matury pisemnej na obu poziomach.
 

język niemiecki, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  Stara Podstawa Programowa: 754/2/2015
Nowa Podstawa Programowa: 1041/1/2019 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadpodstawowe, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP