www.weiter deutsch. Reforma 2017
www.weiter deutsch. Reforma 2017
www.weiter deutsch. Reforma 2017

www.weiter deutsch. Reforma 2017

Komm weiter im Deutsch!

"www.weiter deutsch. Reforma 2017" to dwuczęściowa seria do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej. Kurs przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka po klasie szóstej w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo. Seria została dostosowana do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. 
 

Każdy rozdział rozpoczyna Wiederholung (część przypominająca i uzupełniająca materiał językowy omawiany w klasach 1–6 szkoły podstawowej). Prezentowany materiał leksykalny i gramatyczny został podporządkowany potrzebom komunikacji językowej tej grupy wiekowej. Lekcje Einstieg i Wiederholung służą przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej oraz pozwalają nauczycielowi ocenić poziom wiedzy uczniów.
 
Zamieszczony po każdym rozdziale lekcja Übungsblätter zawiera zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminu ósmoklasisty. 
 

"www.weiter deutsch. Reforma 2017" a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

www.weiter deutsch 1

A2

www.weiter deutsch 2

A2+/B1

 

 

 

dla_ucznia.png

 • podręcznik z audio-CD
 • materiały ćwiczeniowe z nagraniami mp3 do pobrania w Strefie ucznia

dla_nauczyciela.png

 • poradnik dla nauczyciela – do pobrania z Akademii PWN
 • multibook 

naj_cechy.png

 • Zamieszczony na początku każdego rozdziału lekcja Wiederholung służy przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej, a także pomaga nauczycielowi zorientować się w poziomie wiedzy uczniów na dany temat.
 • Lekcja Übungsblätter to zestaw zadań, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego.
 • W lekcji Landeskunde prezentowane są informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, ich kultury, historii oraz geografii.
 • Tematy prezentowane w podręczniku dostosowane zostały do zainteresowań gimnazjalistów.
 • Ciekawe zadanie projektowe Mein Webblog pozwala uczniom na pracę z wykorzystaniem internetu. 

przyk_material.png

 
 
W broszurze:
 
 • spis treści
 • rozdział z podręcznika
 • rozdział z materiałów ćwiczeniowych
 • scenariusze lekcji z poradnika dla nauczyciela
 • wykaz komponentów i materiałów dodatkowych

język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 7-8, Klasa 7
Numer dopuszczenia:  794/1/2017 
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoła podstawowa kl. 7-8, Klasa 7
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP