Neue Expedition Deutsch
Neue Expedition Deutsch
Neue Expedition Deutsch

Neue Expedition Deutsch

Lass das Abenteuer beginnen!

Kurs Neue Expedition Deutsch przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (części: Starter, 1 i 2) lub kontynuujących ją na etapach IV.1.P i IV.1.R  (części: 1, 2, 3/3+) w wymiarze dwóch albo trzech godzin tygodniowo. Seria gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a zawarte w niej zadania zgodne są z wymogami nowej matury.
 

Uczniowie, którzy kontynuują naukę języka po gimnazjum (realizują podstawę programową w zakresie podstawowym), korzystają z części 1–3 i przygotowują się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Uczniowie, którzy kontynuują naukę języka po szkole podstawowej i po gimnazjum (realizują podstawę programową w zakresie rozszerzonym), zrealizują części 2 i 3+, a w trzecim roku nauki mogą korzystać z Repetytorium maturalnego. Zakres rozszerzony i przygotować się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Tom rozpoczynający całą serię – Neue Expedition Deutsch. Starter składa się wyjątkowo z  6 rozdziałów zawierających po 6 jednostek lekcyjnych i przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej.
Kolejne części kursu (tomy 1–3/3+) składają się z 8 rozdziałów zawierających po 6 jednostek lekcyjnych.
Kurs jest przewidziany na trzy lata nauki. Każdy tom kursu obejmuje materiał do realizacji w czasie 60 jednostek lekcyjnych w jednym roku nauki.

Uzupełnieniem serii są dwa repetytoria maturalne: na poziom podstawowy Repetytorium maturalne z języka niemieckiego. Zakres podstawowy i na poziom rozszerzony Repetytorium maturalne z języka niemieckiego. Zakres rozszerzony. Obydwa repetytoria mogą być wykorzystywane w ostatnim roku nauki jako podręcznik wiodący lub jako publikacja uzupełniająca.

Proponowany dobór podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę (IV.0)

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Neue Expedition Deutsch. Starter

Neue Expedition Deutsch 1

Neue Expedition Deutsch 2


Proponowany dobór podręczników dla uczniów kontynuujących naukę:
- w zakresie podstawowym (IV.1.P)

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Neue Expedition Deutsch 1

Neue Expedition Deutsch 2

Neue Expedition Deutsch 3

- w zakresie rozszerzonym (IV.1.R)

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Neue Expedition Deutsch 2

Neue Expedition Deutsch 3+

Repetytorium maturalne. Zakres rozszerzony

 

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

naj_cechy.png

  • Podział treści na: Starter, część 1, 2 i 3 ułatwia dopasowanie odpowiedniego podręcznika do poziomu grupy. Część trzecia posiada wariant dla uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej – część 3+.
  • Mniejsza liczba rozdziałów w każdej części pozwala na realizację całości materiału w danym roku szkolnym.
  • Sekcja Fitness-Studio zawiera zadania przygotowujące do matury ustnej i pisemnej.
  • Na końcu podręcznika znajduje się obszerny słownik oraz wykaz zwrotów i wyrażeń z danej części.
  • Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy zadań ułatwiających utrwalenie poznanego słownictwa i zagadnień gramatycznych.
  • Abi-Fitness-Studio w zeszycie ćwiczeń to miejsce, w którym uczeń znajdzie ćwiczenia przygotowujące do matury pisemnej na obu poziomach.

język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  754/1/2015 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2
Numer dopuszczenia:  Stara Podstawa Programowa: 754/2/2015
Nowa Podstawa Programowa: 1041/1/2019 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2
Numer dopuszczenia:  754/3/2015 
Prezentacja Spis treści E-SKLEP
język niemiecki, szkoły ponadgimnazjalne, Klasa 1, 2
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP