Serie do przedmiotu: język niemiecki

 

Neue Expedition Deutsch

"Neue Expedition Deutsch" przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę. Uczniowie, którzy kontynuują naukę po gimnazjum korzystają z części 1-3 i przygotowują się do matury na poziomie podstawowym. Ci zaś, którzy uczyli się niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum zrealizują części 2 i 3+, a w trzecim roku nauki mogą korzystać z "Repetytorium maturalnego. Zakres rozszerzony".

Profi neu

"Profi neu" to nowa odsłona serii "Profi" dostosowana do zmienionej ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo "Profi neu" może być stosowane nie tylko w szkołach zawodowych, ale i technikach. Struktura kursu odznacza się dużą elastycznością, co pozwala na lepsze dostosowanie treści do planu nauczania. "Profi neu" harmonijnie rozwija wszystkie cztery sprawności językowe.

Expedition Deutsch

Seria "Expedition Deutsch" prowadzi do poziomu B1 i B2. Jej celem jest przygotowanie uczniów do matury na poziomie podstawowym (Expedition Deutsch 1B - Repetytorium maturalne. Zakres podstawowy) lub rozszerzonym (Expedition Deutsch 2A - Repetytorium maturalne. Zakres rozszerzony). Uporządkowaniu wiedzy przed maturą służą ostatnie części serii - repetytoria maturalne.

Profi

"Profi" to dwuczęściowa seria podręczników do nauki języka niemieckiego, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Struktura kursu odznacza się dużą elastycznością, co pozwala dostosować go do planu nauczania w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo. Seria zalecana jest w szkołach, w których kładzie się nacisk na opanowanie słownictwa technicznego.

hier und da

Seria "hier und da" przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych) i przewiduje naukę języka niemieckiego w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. Ukończenie czteroczęściowego kursu prowadzi do poziomu B1.

Publikacje uzupełniające

 

Publikacje uzupełniające - język niemiecki w szkole ponadgimnazjalnej

Publikacje uzupełniające PWN stanowią nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, a także konkursów lub olimpiad językowych.