www.weiter deutsch. Nowa edycja
www.weiter deutsch. Nowa edycja
www.weiter deutsch. Nowa edycja

www.weiter deutsch. Nowa edycja

Komm weiter im Deutsch!

www.weiter deutsch. Nowa edycja  to trzyczęściowa seria do nauki języka niemieckiego w gimnazjum, przeznaczona dla uczniów kontynuujących naukę języka w wymiarze 3 lub więcej godzin tygodniowo. Podręcznik został dostosowany do wymogów zmienionej ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. Realizacja kursu umożliwia opanowanie języka niemieckiego na poziomie B1.
 

Każdy rozdział rozpoczyna Wiederholung (część przypominająca i uzupełniająca materiał językowy zawarty w podstawie programowej dla szkoły podstawowej). Prezentowany materiał leksykalny i gramatyczny został podporządkowany potrzebom komunikacji językowej tej grupy wiekowej. Lekcje Einstieg i Wiederholung służą przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej oraz pozwalają nauczycielowi ocenić poziom wiedzy uczniów.

Zamieszczony po każdym rozdziale lekcja Übungsblätter zawiera zadania zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Karty do nanoszenia odpowiedzi wraz z punktacją umieszczone są na platformie akademiapwn.pl, a w zeszycie ćwiczeń zamieszczono przykładowe rozwiązania. Zostały one pomyślane jako dodatkowy materiał, który ma być ćwiczony w obrębie sprawności językowych testowanych na egzaminie gimnazjalnym.

dla_nauczyciela.png

Poradnik dla nauczyciela dostępny w wersji online na www.akademiapwn.pl

dla_ucznia.png

Nagrania (mp3) do zadań z materiałów ćwiczeniowych dostępne bezpłatnie na stronie Wydawnictwa w Strefie ucznia.

naj_cechy.png

  • Zamieszczony na początku każdego rozdziału lekcja Wiederholung służy przypomnieniu i powtórzeniu wiadomości ze szkoły podstawowej, a także pomaga nauczycielowi zorientować się w poziomie wiedzy uczniów na dany temat.
  • Lekcja Übungsblätter to zestaw zadań, które pozwalają sprawdzić opanowanie materiału zawartego w danym rozdziale oraz przygotowują do egzaminu gimnazjalnego.
  • W lekcji Landeskunde prezentowane są informacje na temat krajów niemieckiego obszaru językowego, ich kultury, historii oraz geografii.
  • Tematy prezentowane w podręczniku dostosowane zostały do zainteresowań gimnazjalistów.
  • Ciekawe zadanie projektowe Mein Webblog pozwala uczniom na pracę z wykorzystaniem internetu.

język niemiecki, gimnazjum, Klasa 1
Numer dopuszczenia:  9/1/2009/2015 
Prezentacja Spis treści
E-SKLEP
język niemiecki, gimnazjum, Klasa 1
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP