Serie do przedmiotu: język niemiecki

 

ABCDeutsch neu 1-3

"ABCDeutsch neu" to kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. "ABCDeutsch neu" to zmienione wydanie cenionej serii "ABCDeutsch". Kurs stopniowo wprowadza najmłodszych uczniów w świat języka obcego, a naukę mogą rozpocząć dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać.

ich und du neu 1-3

"ich und du neu" to kurs do nauki języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. "ich und du neu" to zmienione wydanie popularnej i cenionej serii "ich und du". Podczas pracy z kursem uczniowie zdobywają kompetencje językowe na poziomie A1.

ABCDeutsch 1-3. Nowa edycja

"ABCDeutsch. Nowa edycja" to zmodyfikowana wersja popularnej i niezwykle cenionej serii "ABDeutsch". Dwie części podręcznika z ćwiczeniami zostały zastąpione jednotomowym podręcznikiem i odrębną publikacją - materiałami ćwiczeniowymi. Podręcznik jest zgodny z ustawą o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r. Naukę języka niemieckiego mogą rozpocząć również dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać.

ich und du 1-3. Nowa edycja

"ich und du. Nowa edycja" stanowi zmienioną wersję sześcioletniego kursu "ich und du". Podręcznik został dostosowany do ustawy o systemie oświaty. Główny cel kursu to przygotowanie uczniów do rozumienia i komunikowania się w języku niemieckim. Wiersze, piosenki, zabawy, gry zostały połączone z systematycznym rozwijaniem sprawności językowych. Pacynka miś Theo pomaga nauczycielowi w prezentacji materiału.

ABCDeutsch 1-3

"ABCDeutsch" to popularna i niezwykle ceniona przez nauczycieli seria do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach 1-3. Naukę języka niemieckiego mogą rozpocząć dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać (6- i 7-latki). W "ABCDeutsch" zastosowano najważniejsze z opisanych dotychczas metod nauki języka obcego na I etapie edukacyjnym.